Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

1 %
Darowizna i 1 %
SAKWA ROZmaitości
Aukcje


Kody do wskazań 1%
w 2019 roku

L.p. KOD Nr umowy
 1.  RDDC  1/07A
 2.    
 3.  brak aktualizacji  5/07A
 4.    
 5.  brak aktualizacji  1/08A
 6.    
 7.  RZ SZMIGIEL  3/08A
 8.    
 9.  dla MATKA  6/08A
 10.    
 11.  RZ PIASECZNO  8/08
 12. brak aktualizacji  1/09
 13.  RDDK  2/09
 14.  RZ MATYNIA  3/09
 15.  PR OSTRÓW M.  4/09
 16.  dla POCIECHÓW  5/09
 17.  ZRZ 37  6/09
 18.  RZ WISZNIEWSCY  8/09
 19.    
 22. brak aktualizacji 12/09
 23 RZ MONIKA  DĘBOWSKA 13/09
 24. RZ ANNA i PATRYK 14/09
25 RDD GIEWONT 18/09
 27.    
 30. RODZINA OJRZYŃSKICH 23/09
 33. KSIĘSTWO 26/09
 34.  brak aktualizacji 27/09
 35  PR MAGDA 01/10
  39 RDD KUBUŚ 06/10
 41  brak aktualizacji 09/10
 43    
 44 brak aktualizacji  12/10
  45. brak aktualizacji 13/10
     
47   1/11
49 RZ KACZMARZYK 3/11
 51 brak aktualizacji  6/11
 52 PR PTYŚ 7/11

110.


111

RDD MSZONÓW


RZZS SKONECZKA

.01/18


.02/18

112 RZ MARLENKI I MICHAŁKA .03/18
 

Każdy może mieć swój udział w realizacji zadań statutowych naszej Fundacji, wspierając nas przez darowizny finansowe, rzeczowe lub przez przekazanie swojego 1% podatku dochodowego za 2017 r.
 

Główne zadania na 2019 rok:

- wspieranie rodzin, które przyjęły dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Takie rodziny to: rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, specjalistyczne rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka;
- wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych, w tym inicjatyw stowarzyszeń rodziców zastępczych i/lub  grup wsparcia;
- propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa, szczególnie przez organizowanie obchodów Dnia 30 Maja jako ŚWIĘTA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO;

- budowanie systemu wsparcia dla usamodzielnionych dzieci z RZ: - Ośrodek wsparcia; - OPIEKA NASTĘPCZA

- BUDOWA RODZINNEGO DOMU POMOCY DLA BYŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Wskazanie przeznaczenia darowizny lub 1% podatku:
Przepisy kodeksu cywilnego (art. 893) dopuszczają możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Takie darowizny uprawniają również do ulgi podatkowej. Podatnik może odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu.
Również w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) każdy podatnik może wskazać wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP), której deklaruje swój 1% podatku dochodowego, wpisując w odpowiedniej rubryce nazwę tej Organizacji i jej numer KRS. Jednocześnie może wskazać cel szczegółowy 1%.
Wpisz do  zeznania podatkowego:
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej
JA I MÓJ DOM w Łodzi
Nr KRS  0000199423
 

CD KODÓW DO WSKAZAŃ 1% W 2019
 
 89  brak aktualizacji  3/14
91 RDD KUKÓW 5/14
 92  KRZYŚ GRZYBOWSKI  6/14
 93  WAKACJE DLA KINGI  7/14
 94  DZIECI Z KOPCIŃSKIEGO  8/14
 95    
 96  RDD GRABIŃSKA 1/15
 97   RZ ANTONI-EDMUND 2/15
 98  FPDD  3/15
  99 RAZEM ŁATWIEJ 4/15
113 ZRZ PODWYSOCCY .04/18
114 RDD OŁUBEK 01/19
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 
 
 
Podatnik może wskazać cel szczegółowy - zadanie lub osobę będącą pod opieką naszej Fundacji.                              
.
 
Kody 'Osób' będących pod opieką Fundacji
umieszczone są
w tabelce obok.
.
 
Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek rozwoju naszej działalności, wskaż w zeznaniu podatkowym PIT cel szczegółowy spośród zadań podanych obok lub z zakładki:
Główne zadania
.

c.d.kodów do wskazań 1% w 2019 roku
54  brak aktualizacji   9/11
55.  ZRZ MADZIA 10/11
58     
60.  HORCIK  15/11
 62  MAJA   17/11
 64.  RODZ EDELMANÓW    19/11
 65.  brak aktualizacji  01/12
66 brak aktualizacji 02/12
67. brak aktualizacji 03/12
69. ANIA 05/12
72     
73 brak aktualizacji 09/12
74 ZAWSZE RAZEM 10/12
75 ZRZ   DZIECI SODUSIOWEJ 11/12
76 RZ  ADAMIUK 12/12
77 DOM U BABCI TERESY 1/13
79 Pogotowie Arka 3/13
80 MOI CHŁOPCY 4/13
81 brak aktualizacji 05/13
 83 brak aktualizacji

07/13

 84  brak aktualizacji  08/13
 85

   GOGOLIN

 09/13
86  

   ZRZ  PIECHU  

 10/13  

87

88

RZ  WOŁYNIEC

RDD SOBOCIŃSCY 

01/14

02/14

 

 

 

 102

103

104

105

106

 RZZ ŁÓDŹ 102

 

DK MARYSIŃSKA

DOM W LESIE

DLA BORYSA

 6/15

 

8/15

9/15

10/15

 107  EDURAŚ  1/16

 108

 POW LULEMINO

 2/16

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony